H&P International Real Estate
 

Ortmans Vastgoed Services

Ortmans Vastgoed Services verzorgt het het financieel management van vastgoed, welk in beheer is bij H&P International Real Estate B.V..

Operationeel financieel beheer

  • Huurincasso
  • Verwerking facturen
  • Opmaken servicekosten afrekening
  • Fiscale zaken
  • Juridische werkzaamheden
  • Verzekeringen

Administratief financieel beheer

  • Het vastleggen en boekhoudkundig verwerken van alle inkomende en uitgaande kasstromen
  • Het opstellen en aanleveren van een maandafrekening per onroerend goed
  • Het opstellen van een jaarplan waaronder een exploitatiebudget en een liquiditeitsbegroting

VvE management